Onderwijs

Onderwijs ligt aan de basis van het bouwen aan vrede in de hoofden van kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen. Kwaliteitsvol onderwijs zet mensen op weg naar een vredevolle, rechtvaardige en duurzame wereld. Voor SDG 4 van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling neemt Unesco zelfs wereldwijd het voortouw: “Verzeker gelijke toegang tot inclusief en duurzame kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen”.

Unesco scholen: het Associated Schools Project Netwerk (ASPnet)

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk. Sinds 1953 verbindt dat netwerk scholen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren.

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Het ASPnet wordt internationaal aangestuurd vanuit Parijs.

De ASPnet-coördinatiegroep ondersteunt voor de Vlaamse Unesco Commissie het lokale netwerk. In Vlaanderen en Brussel zijn een dertigtal scholen bij het ASP-netwerk aangesloten, vooral in het secundair onderwijs, maar ook in het basisonderwijs en lerarenopleidingen.

Wil jouw school mee bouwen aan een vreedzame samenleving door kinderen en jongeren daar expliciet gevoelig voor te maken? Omarmt je school diversiteit als kracht? Wil ze inzetten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en op WereldBurgerschapsEducatie? Ambieert je school wereldwijde samenwerking met andere scholen, leraren en leerlingen? Dan heeft jouw school alles wat nodig is om een Unesco-school te zijn binnen het ASPnet! Neem voor meer informatie contact op met de ASPnet-coördinatiegroep. Of bekijk het partnercharter dat ASP-scholen ondertekenen!

Alle velden zijn verplicht.

Leerstoelen

Het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking rond belangrijke Unesco’ thema’s zoals onderwijs, cultuur en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgestart in 1992 en bestaat thans uit een wereldwijd netwerk van Unesco Leerstoelen (‘UNESCO Chairs’) en netwerken van universiteiten (‘UNITWIN Networks’). Het programma wisselt kennis uit en stimuleert onderzoek in de voor Unesco relevante werkvelden.

De netwerken en leerstoelen zijn vaak kennislaboratoria en bruggenbouwers tussen de academische wereld, het maatschappelijk middenveld, de lokale gemeenschappen, de wetenschappers en de beleidsmakers. Onderwijsinstellingen die voor een bepaald wetenschapsgebied het label van ‘Unesco Leerstoel’ verkrijgen, hebben een uitgesproken internationaal karakter en leveren een bijdrage aan specifieke Unesco-thema’s.

Meer dan 700 instellingen in 116 landen zijn momenteel betrokken bij het UNITWIN/UNESCO Chairs-programma. In België zijn er op dit ogenblik zeven Unesco-leerstoelen.

Unesco Leerstoel voor het Opbouwen van Duurzame Vrede
 • Gastinstelling: KU Leuven
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Arnim Langer
Unesco Leerstoel voor Eremologie
 • Gastinstelling: Universiteit Gent
 • Leerstoelhouder: Em. Prof. Dr. Ir. Donald Gabriels
Unesco Leerstoel voor Preventieve Conservatie, Monitoring en Onderhoud van het Gebouwd Erfgoed - PRECOM³OS
 • Gastinstelling: KU LeuvenLeerstoelhouder
 • Prof. Dr. Ir. Koen Van Balen
Unesco Leerstoel voor het Recht op Onderwijs
 • Gastinstelling: Universiteit Antwerpen
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Jan De Groof
Unesco Leerstoel rond Kritische Erfgoedstudies en het waarborgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed
 • Gastinstelling: Vrije Universiteit Brussel
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Marc Jacobs
Unesco Leerstoel voor Volwasseneneducatie
 • Gastinstelling: Vrije Universiteit Brussel
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Maurice de Greef
Chaire UNESCO francophone en aménagement linguistique et didactique des langues dans les systèmes éducatifs
 • Gastinstelling: Universiteit Bergen-Henegouwen
 • Leerstoelhouder: Prof. dr. Raymond Renard