Frans- en Duitstalige Unesco Commissie

Sinds 2007 verenigt de Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO enerzijds experten die door de overheden van het Waalse Gewest, de Franse en Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie worden benoemd, en anderzijds vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld.

De Commissie heeft de beoordeling en behandeling van haar dossiers aan thematische subcommissies toevertrouwd (“Onderwijs”, “Cultuur en Erfgoed”, Communicatie en Informatie”, “Sociale wetenschappen en Menswetenschappen” en “Natuurwetenschappen”). Ze behoudt alleen een beslissings- en oriëntatiebevoegdheid over de werkzaamheden van haar werkgroepen alsook het prerogatief reacties te formuleren ten aanzien van de grote programmadocumenten van Unesco.

Het voorzitterschap van de thematische subcommissies is doelbewust toevertrouwd aan vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld. Hun open samenstelling wordt aan het oordeel overgelaten van de voorzitters. De leden zetelen op een vrijwillige en consensuele basis (coöptatiesysteem).

De prioriteiten en activiteiten van de Commissie worden elk jaar herzien, rekening houdend met de actualiteit en de voorstellen en initiatieven vanuit haar subcommissies.

Contactformulier

Alle velden zijn verplicht.