Inauguratie Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie

Lancering van de Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel.

28 september 2018

Brussel

De Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Unesco en de Vlaamse Unesco Commissie in België draagt Prof. Dr. Maurice de Greef voor als Unesco leerstoelhouder Volwasseneneducatie in het kader van het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme.

De leerstoel wordt geïnstalleerd aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen en omvat een lessenreeks die kadert binnen het opleidingsonderdeel Gevalstudies Agogische Wetenschappen.

De kracht van volwasseneneducatie

De hedendaagse samenleving wordt nog steeds geconfronteerd met grote groepen kwetsbare inwoners die armoede en sociale exclusie riskeren. De noodzaak voor een hernieuwde strategie gericht op het bevorderen van sociale inclusie en werkgelegenheid voor kwetsbare volwassenen blijft daarom alomtegenwoordig. Daarom is investering in de bewustwording van de meerwaarde van volwasseneneducatie en haar (potentiële) infrastructuur belangrijk. De Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie heeft als doel om naast deze bewustwording kwantitatief onderzoek en duurzame monitoring te verrichten naar de impact van volwasseneneducatie op de samenleving. Daarnaast zal de Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie structurele samenwerking bevorderen tussen verschillende partners en levensdomeinen om via diverse projecten innovatieve trajecten voor het leren van volwassenen mogelijk te maken.

Programma

14:00 uur: Opening
Door Prof. Dr. Caroline Pauwels (rector Vrije Universiteit Brussel)

14:15 uur: Unesco, de kracht van een utopie
Door Prof. Dr. Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse Unesco Commissie van België)

14:25 uur: Het belang van een leven lang leren
Door Dra. Andrée van Es (voorzitter Nederlandse Unesco Commissie)

14:35 uur: De unieke samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
Door Prof. Dr. Dominique Verté (Professor Educatiewetenschappen Vrije Universiteit Brussel) & Prof. Dr. Mien Segers (Professor Corporate Learning Maastricht University)

14:50 uur: Leren voor Leven (inaugurele rede): Kansen voor ‘the man in the mirror’
Door Prof. Dr. Maurice de Greef (Unesco leerstoelhouder Volwasseneneducatie)

15:20 uur: Afsluiting

15:30 uur: Receptie (in de ontvangstruimte “Nelson Mandela”)

Praktisch

Inauguratie Unesco Leerstoel Volwasseneneducatie

28 september 2018 – 14:00 uur

Vrije Universiteit Brussel
Gebouw Q, Aula QB
Pleinlaan 2 te Brussel