Unesco’s acties voor de bescherming van het cultureel erfgoed in Syrië

2017

Op 27 juni 2017 organiseerde het Unesco Liaison Office een informatiesessie in het Errerahuis, de officiële residentie van de Vlaamse Regering in Brussel, om de acties van Unesco ter bescherming van het cultureel erfgoed in Syrië voor te stellen.

Cultuur

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië is veel kostbaar erfgoed volledig of gedeeltelijk verloren gegaan. Denk maar aan de verwoestingen in Aleppo of Palmyra. Met het initiatief #United4Heritage wil Unesco meer ruchtbaarheid geven aan deze problematiek, maar ook werken aan de bescherming en wederopbouw van dit uniek erfgoed.

Vlaanderen ondersteunt, samen met de EU en Oostenrijk, het ‘Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage’ project. Dr. Cristina Menegazzi, projectleider van “Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage”, presenteerde de resultaten van dit project. Het probeert zo snel mogelijk de schade aan het Syrische erfgoed in kaart te brengen en -indien mogelijk- te starten met noodherstellingen. Ook het informeren en sensibiliseren van kunsthandelaars en musea over ontvreemde stukken hoort bij het project.

Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal van het Departement Buitenlandse Zaken en gastheer van de avond, wees in zijn toespraak op het grote belang dat de Vlaamse Regering hecht aan culturele diplomatie en de bescherming van bedreigd materieel en immaterieel erfgoed. Hij onderlijnde de intense samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco.

Tijdens het panelgesprek werd de nieuwe Unesco-brochure “Heritage in Danger” voorgesteld. Unesco gaat in deze brochure dieper in op het beleid en de aanpak om deze culturele rampen te bestrijden. Verschillende sprekers legden de nadruk op het unieke en onvervangbare karakter van cultureel erfgoed en het belang ervan voor de cultuur, de geschiedenis en de identiteit van mensen. Lazare Eloundou Assomo, Unesco’s Adjunct-Directeur voor het World Heritage Centre, riep op tot het stimuleren van bewustwording rond dit thema . In naam van het Europees Parlement sprak Silvia Costa de steun uit voor de EU-strategie inzake internationale culturele relatieswaarvan ze de rapporteur is. Deze strategie is volgens haar een mijlpaal om cultuur op te nemen als vierde pijler van duurzame ontwikkeling. Verder herinnerde Maciej Popowski van het Directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandeling het publiek aan het Europees engagement om cultureel erfgoed te beschermen als “the glue for social cohesion”.

Meer informatie:

Brochure “Cultural Diversity under Attack: Protecting Heritage for Peace” :