Koraalrif in Belize niet langer in gevaar dankzij Vlaamse steun aan Unesco

2018

Goede resultaten van een actieplan opgesteld met steun van de Vlaamse overheid geven het tweede grootste barrièrerif ter wereld een nieuwe toekomst.

Natuurwetenschappen Cultuur

Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft op 26 juni 2018 beslist om het barrièrerif in Belize (Centraal-Amerika) van de Lijst van het bedreigd werelderfgoed te halen. Het Comité houdt zijn 42ste bijeenkomst van 24 juni tot 4 juli in Bahrein.

Stappenplan

Het barrièrerif in Belize – het tweede grootste ter wereld – stond sinds 2009 op de Lijst van het bedreigd werelderfgoed. Om de koraalriffen er beter te beschermen heeftUnesco’s Mariene Werelderfgoedprogramma een stappenplan ontwikkeld met de steun van de Vlaamse overheid.

Het Vlaamse Unesco Trustfonds heeft twee technische Unesco-missies naar Belize mee gefinancierd om samen met de lokale overheid, ngo’s, experts en belanghebbenden een nieuw actieplan op te stellen. Het barrièrerif in Belize was tevens een pilootproject waarbij men mariene ruimtelijke planning gebruikte om riffen te beschermen. Belize ontwikkelde vervolgens een geïntegreerd beheer van de kustzone en riep een ban uit voor petroleumexploitatie. Dat laatste was een doorslaggevende factor in de beslissing van het Werelderfgoedcomité om de site van de Lijst van het bedreigd werelderfgoed te schrappen.

Succesverhaal

Een beslissing zoals deze van het Werelderfgoedcomité komt helaas niet vaak voor. Dat maakt de resultaten van het actieplan tot een uiterst mooi succesverhaal. Zeker nu koraalriffen en oceanen overal ter wereld steeds meer onder druk staan, toont een dergelijk positief voorbeeld dat verandering wel degelijk mogelijk is.

Vlaanderen steunt met zijn Trustfonds al jarenlang het Mariene Werelderfgoedprogramma van Unesco om mariene gebieden te beschermen. De Vlaamse wetenschapster Dr. Fanny Douvere leidt dat programma. Oceanen zijn voor Vlaanderen een belangrijk thema waarin het expertise heeft opgebouwd, met onder meer het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het IODE-projectkantoor van Unesco (International Oceanographic Data and Information Exchange), allebei in Oostende gevestigd. Oceanen zullen ook in de toekomst hoog op de internationale agenda staan in het kader van de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ en het voorstel om 2021-2030 uit te roepen tot het Internationaal decennium van oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling.