Informatiesysteem over staat van Unesco Werelderfgoedsites bestaat vijf jaar

2017

De Vlaamse overheid ondersteunde Unesco bij de ontwikkeling van een systeem om alle informatie over de bewaring van werelderfgoed te bundelen en toegankelijk te maken.

Cultuur

Het Werelderfgoedcentrum van Unesco vierde op 5 december 2017 het vijfjarig bestaan van het World Heritage State of Conservation Information System. Dat is een uitgebreide databank die online te raadplegen is. Het is een ware schatkamer van betrouwbare informatie over de toestand van culturele en natuurlijke werelderfgoedsites. De gegevens geven ook een beeld van de bedreigingen waaraan werelderfgoedsites het hoofd moeten bieden en van de problemen waarmee ze nu te kampen hebben.

Het systeem bevat meer dan 3 400 verslagen over 547 werelderfgoedsites verspreid over 143 landen. Dat het systeem al bijna 1 miljoen pageviews registreerde, toont aan dat het is uitgegroeid tot een waardevol instrument voor al wie betrokken of geïnteresseerd is in erfgoedbewaring.

Vlaamse steun

Het Werelderfgoedcentrum verzamelde al lang informatie over de toestand van beschermde werelderfgoedgebieden. Door de jaren heen is echter gebleken dat de informatie versnipperd was en weinig toegankelijk voor mensen die betrokken waren bij de conservatie van werelderfgoedsites. Daarom stelde het Werelderfgoedcentrum in 2011 een ambitieus plan op voor een allesomvattend online systeem. Met de steun van de Vlaamse overheid en haar Algemeen Trustfonds FUT alsook van Frankrijk kon het Werelderfgoedcentrum het World Heritage State of Conservation Information System ontwikkelen gedurende een periode van twee jaar. Sinds 2013 staat het Werelderfgoedcentrum in voor de stelselmatige uitbouw en aanvulling van het systeem.

Schat aan informatie

Gebruikers vinden talrijke documenten in het systeem over de toestand van werelderfgoedsites. Het gaat onder meer om officiële verslagen en beslissingen van het Werelderfgoedcomité, verslagen ingediend door de lidstaten van de Werelderfgoedconventie, missieverslagen en documenten over internationale hulp. Al deze informatie kan worden opgezocht aan de hand van verschillende parameters die het systeem gebruiksvriendelijk maken.

Intussen beperkt het systeem zich niet tot informatie over de staat van bewaring van werelderfgoedsites. Er is tal van andere informatie beschikbaar met betrekking tot erfgoedconservatie, die erfgoedbeheerders en beleidsmakers kunnen helpen bij het uitvoeren van hun taak, zoals voorbeeldpraktijken, aanbevelingen en strategieën.